Tuyển tập mỹ thuật VN thế kỷ XX ( phần 2)

Từ những năm 1936 - 1940 mỹ thuật Việt Nam lần đầu lần lượt được giới thiệu ra nước ngoài qua các cuộc triển lãm ở Pháp được công chúng và giới nghệ thuật rất hoan nghêng. Sau ngày quốc khánh 2/9/1945, cùng với sự ra đời nhà nước Việt Nam độc lập, một nền mỹ thuật mới đã xuất hiện. Một triển lãm mỹ thuật có tính đại diện tiêu biểu toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội. Tiếp đó nhiều họa sỹ trực tiếp tham gia kháng chiến bằng nghề nghiệp của mình. Họ vừa cầm bút vẽ, vừa cầm súng. Những tác phẩm của họ rất đặc sắc, mô tả nét mới của nhân dân Việt Nam, vừa sản xuất vừa chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Họ đã bày triển lãm trong các đơn vị quân đội và trong nông thôn, được giới trí thức và những người lao động hoan nghênh. Ngay trong rừng sâu một triển lãm của những họa sỹ tiêu biểu toàn quốc được trưng bày , là nguồn cổ vũ khích lệ đồng bào và chiến sỹ trong cuộc kháng chiến tự vệ và giải phóng tổ quốc.

 

 

Mời các bạn xem thêm chi tiết tại đây 

 

0976984729