Những nội dung chính cuộc họp trực tuyến về công tác tuyển sinh trường  ĐH MTCN - 2020

  1. - Chỉ xét học bạ 5 học kỳ từ học kỳ 1 lớp 10 đến học kỳ 1 lớp 12 hai môn Văn hoặc Toán ( Không xét điểm thi tốt nghiệp)
  2. - Được đăng ký 3 nguyện vọng cho 3 ngành  và chỉ hồ sơ do nhà trường phát hành
  3. - Hồ sơ gồm: hồ sơ đăng ký dự thi, 3 ảnh 3x4, 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, số đt, địa chỉ người nhận thư. Hồ sơ ưu tiên (nếu có) Vd: ưu tiên khu vực, dân tộc thiểu số, con thương binh..Học bạ trung học phổ thông (nôp photo công chứng)
  4. - Điểm Hình Họa và Bố Cục Màu không được dưới 5
  5. - Thời gian nộp hồ sơ bắt đầu từ ngày 20/5. Hết hạn nộp hồ sơ vào ngày 30/6
  6. - Sáng 21/8 làm hồ sơ, chiều thi Bố Cục Màu trong 240 phút -  Ngày 22/8 buổi sáng thi Hình Hoạ  trong 240 phút

Link cuộc họp trực tuyến, các bạn nên xem để chắc chắn các thông tin:

https://www.facebook.com/mythuatcongnghiep.edu.vn/videos/2960560027358951/UzpfSTgxNjQwMjYzODQyMzU5NDozMTA2OTAxMzA5MzczNzA0/

0976984729