Sau đây là một số tác phẩm của Triển lãm của sinh viên trường ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp bằng các chất liệu như: Bút sắt, mực nho, hình họa chì, màu nước..vv . 

 

anh-trien-lam 2

anh-trien-lam 3

 

anh-trien-lam 5

anh-trien-lam 4

Trien lam tranh mtcn 7

Trien lam tranh mtcn 8

 

Trien lam tranh mtcn 10

Trien lam tranh mtcn 11

Trien lam tranh mtcn 12

Trien lam tranh mtcn 13

Trien lam tranh mtcn 14

Trien lam tranh mtcn 15

Trien lam tranh mtcn 16

 

0976984729