Dạy mỹ thuật  cho trẻ em cấp trung học cơ sở.

Chương trình dạy mỹ thuật bậc trung học cơ sở (từ lớp 6 đến lớp 9) hiện nay vẫn thiên về tổng quát và chưa được chi tiết. thời gian học khá ngắn vì vẫn luôn ở vị trí là môn phụ. Khi các em lên học cấp trung học phổ thông thì mỹ thuật gần như không được dạy .Vì vậy có một số em có năng khiếu nhưng lại không được rèn luyện bài bản dẫn đến tình trạng khi có nhu cầu ôn thi vào các trường mỹ thuật phải mất thời gian học lại từ đầu mà thời gian ôn thì ngắn. Nếu được rèn luyện từ sớm các em sẽ thong thả hơn, không quá gấp gáp và có thời gian xác định khối, ngành thi phù hợp với năng lực hơn.

0976984729