Tranh Wang Yidong

Wang Yidong (Vương Nghi Đông) được đánh giá là một nghệ sĩ hiện thực hàng đầu Trung Quốc. Tranh của ông thường ca ngợi vẻ đẹp trong sáng, mộc mạc của thiếu nữ giữa phong cảnh vùng Sơn Đông, Trung Quốc.

 Wang Yidong 1

 Wang Yidong 2

 Wang Yidong 3

 Wang Yidong 4

 Wang Yidong 5

 Wang Yidong 6

 Wang Yidong 7

 Wang Yidong 8

 Wang Yidong 9

 Wang Yidong 10

 Wang Yidong 11

 Wang Yidong 12

 Wang Yidong 13

 Wang Yidong 14

 Wang Yidong 15

 Wang Yidong 16

 Wang Yidong 17

 Wang Yidong 18

 Wang Yidong 19

 Wang Yidong 20

 Wang Yidong 21

 Wang Yidong 22

 Wang Yidong 23

 Wang Yidong 24

 Wang Yidong 25

 Wang Yidong 26

0976984729