Tranh màu nước sưu tầm (Phần 1)

Màu nước là một chất liệu dùng trong hội họa, đồng thời vẽ màu nước là một kỹ thuật vẽ phổ biến. Màu nước hình thành do các sắc tố (thường dưới dạng bột) được hòa tan vào nước tạo ra một dung dịch có màu sắc. Chất liệu biểu diễn truyền thống và phổ biến nhất đi cùng với màu nước là giấy, ngoài ra còn có giấy cói, nhựa, giấy da, da, vải và gỗ. Những thuộc tính cơ bản của màu nước là tính trong suốt và nhẹ nhàng, cũng như tính thuần khiết và tính cường độ của các chất màu. Những thuộc tính ấy là do các lớp màu mỏng luôn được đặt lên giấy và vì thế các lớp màu đó trở nên trong suốt đối với những tia sáng xuyên qua. Ở một số nước Đông Á, tranh màu nước được vẽ bằng các loại mực gọi là tranh thủy mặc. Màu nước là một chất liệu dùng trong hội họa, đồng thời vẽ màu nước là một kỹ thuật vẽ phổ biến. Màu nước hình thành do các sắc tố (thường dưới dạng bột) được hòa tan vào nước tạo ra một dung dịch có màu sắc. Chất liệu biểu diễn truyền thống và phổ biến nhất đi cùng với màu nước là giấy, ngoài ra còn có giấy cói, nhựa, giấy da,da,vải và gỗ. Những thuộc tính cơ bản của màu nước là tính trong suốt và nhẹ nhàng, cũng như tính thuần khiết và tính cường độ của các chất màu. Những thuộc tính ấy là do các lớp màu mỏng luôn được đặt lên giấy và vì thế các lớp màu đó trở nên trong suốt đối với những tia sáng xuyên qua. Ở một số nước Đông Á, tranh màu nước được vẽ bằng các loại mực gọi là tranh thủy mặc. Sau đây là một số tác phẩm tranh màu nước chúng tôi sưu tầm được:

1

tranh mau nuoc 2

tranh mau nuoc 3

tranh mau nuoc 4

tranh mau nuoc 5

tranh mau nuoc 6

tranh mau nuoc 6

tranh mau nuoc 7

tranh mau nuoc 8

tranh mau nuoc 9

tranh mau nuoc 10

tranh mau nuoc 11

tranh mau nuoc 2

tranh mau nuoc 13

tranh mau nuoc 14

tranh mau nuoc 15

tranh mau nuoc 16

tranh mau nuoc 17

tranh mau nuoc 18

tranh mau nuoc 19

tranh mau nuoc 20

tranh mau nuoc 21

tranh mau nuoc 22

tranh mau nuoc 23

tranh mau nuoc 24

tranh mau nuoc 25

tranh mau nuoc 26

tranh mau nuoc 27

>>>  Tranh màu nước sưu tầm (Phần 2)

0976984729