Trang trí - Lịch

Dưới đây là những bài trang trí bìa lịch của sinh viên MTCN các thế hệ trước, vào đúng thời kỳ khó khăn nhất của dân tộc , không có máy tính, tư liệu, thậm chí họa phẩm cũng rất khó khăn nhưng Thầy Trịnh Ngọc Lâm đã dìu dắt sinh viên để có được những bài đẹp, làm 1 cách thủ công, mời các bạn tham khảo

lich 1

lich 2

lich 3

lich 4

lich 5

lich 6

lich 7

>>> Trang trí - sưu tầm

>>> Họa tiết trang trí

>>> Bố cục trang trí hình vuông sưu tầm

>>> Bố cục trang trí hình tròn sưu tầm

0976984729