Tĩnh vật chì và chất liệu

Cấu trúc cơ bản là một trải nghiệm mà chúng ta luôn có. Bất kỳ chạm vào một vật gì, chúng ta cảm nhận về cấu trúc cơ bản của nó. Qua việc chú tâm vào đôi tay và những ngón tay, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn đang trải nghiệm về cấu trúc cơ bản.

Để hiểu về hình vẽ, cấu trúc là một phần vô cùng quan trọng nhất là trong vẽ đồ vật. Cùng tham khảo qua một số hình vẽ cấu trúc đồ vật mà mythuatms.com sưu tập:

tinh vat 75

tinh vat 2

tinh vat 3

tinh vat 4

tinh vat 5

tinh vat 6

tinh vat 7

tinh vat 8

tinh vat 9

tinh vat 10

tinh vat 11

tinh vat 13

tinh vat 14

tinh vat 15

tinh vat 16

tinh vat 17

tinh vat 18

tinh vat 19

tinh vat 20

tinh vat 21

tinh vat 22

tinh vat 23

tinh vat 24

tinh vat 25

tinh vat 26

tinh vat 27

tinh vat 28

tinh vat 29

tinh vat 30

tinh vat 31

tinh vat 32

 

 

tinh vat 35

tinh vat 39

tinh vat 41

tinh vat 43

tinh vat 44

tinh vat 46

tinh vat 48

tinh vat 50

tinh vat 52

tinh vat 55

tinh vat 56

tinh vat 57

tinh vat 58

tinh vat 70

tinh vat 71

tinh vat 76

tinh vat 61

tinh vat 82

>>> Lịch sử lâu đời cảu dòng tranh Tĩnh vật

>>> Tĩnh vật màu sắc

>>> Hướng dẫn vẽ chân dung bằng chì than

Tags:

0976984729