Sách hội họa Nga phần 2

Tuy nhiên, ngoài một số ít nhà nghiên cứu mỹ thuật, chắc chẳng mấy ai được biết quan điểm của những hoạ sĩ và nhà phê bình Nga trước cách mạng tháng 10 về chính các danh hoạ của họ. Trong khuôn khổ một note ngắn này, tôi trích dịch nhận xét của Alexander Benois [1], tác giả cuốn “Lịch sử hội hoạ Nga t.k. XIX” (1902), về 5 danh hoạ Nga, Ivanov, Repin, Aivazovsky, Levitan, và Serov. Tôi cũng tóm lược báo cáo của các nhà phục chế Nga t.k. XX về kỹ thuật sơn dầu và hiện trạng tác phẩm của vài người trong số này. Độc giả nào muốn tìm hiểu kỹ có thể đọc các nguồn ở phần tài liệu tham khảo (chủ yếu bằng tiếng Nga).

 

Sách hội họa Nga 87Sách hội họa Nga 83Sách hội họa Nga 84Sách hội họa Nga 85Sách hội họa Nga 86Sách hội họa Nga 87Sách hội họa Nga 88Sách hội họa Nga 89Sách hội họa Nga 91Sách hội họa Nga 92Sách hội họa Nga 93Sách hội họa Nga 94Sách hội họa Nga 95Sách hội họa Nga 96Sách hội họa Nga 97Sách hội họa Nga 98

xem thêm chi tiết tại đây...

0976984729