Phương pháp bố cục trong trang trí hình tròn (Phần 1)

Như đã nói ở trên có hai cách bố cục hình tròn:

A. Bố cục hình tròn theo quy luật đăng đối có trục

Trang trí hình tròn theo dạng đăng đối có trục thì phải tuân theo quy luật dựa vào cấu trúc hình tròn.

- Điểm nhấn bắt buộc là trung tâm của hình tròn và phương pháp bố cục này phải dựa vào cấu trúc của hình.

Các họa tiết được bố trí chồng lên trên hệ thống mạng lưới của cấu trúc hình tròn và điểm nhấn phải là tâm điểm của hình tròn. Tất cả các giải pháp điều tiết, phối hợp màu sắc, ánh sáng đều phải tập trung hướng dẫn mắt người xem đều quy vào trung tâm của hình tròn. Cách bố cục này phải dựa vào quy luật đăng đối có trục, quy luật lặp đi lặp lại. Thông qua cách bố cục này tạo ra ảo giác về sự ly tâm hoặc hướng tâm hay xoáy trôn ốc.

Họa tiết ở trung tâm lớn nổi bật hơn các họa tiết ở bên ngoài. Chúng ta có thể hình dung những vòng tròn đồng tâm trên mặt nước loang dần từ tâm ra ngoài khi có viên sỏi rơi xuống. Khi ấy cường độ của gợn sóng sẽ yếu dần khi loang ra xa.

- Các điểm phụ thứ nhất là ở 4 vị trí tiếp giáp chu vi hình tròn (tương ứng với vị trí của 4 góc vuông trên hình vuông ngoại tiếp của vòng tròn).

- Các điểm phụ thứ hai nằm trên chu vi ở giữa các điểm phụ thứ nhất (liên hệ với cấu trúc hình vuông).

Cách bố cục này ứng dụng ngoài thực tế cuộc sống, trong các sản phẩm xã hội như: dĩa, vật lót đáy ly nước, gạch bông, lỗ thông gió, cửa sổ, mái vòm kiến trúc…

trang tri 1

trang tri 2

trang tri 3

trang tri 4

trang tri 5

trang tri 6

trang tri 7

trang tri 8

trang tri 9

trang tri 10

trang tri 11

trang tri 12

trang tri 13

trang tri 14

trang tri 15

trang tri 16

trang tri 17

trang tri 18

trang tri 19

trang tri 20

trang tri 21

trang tri 22

trang tri 23

trang tri 24

>>> Mời các bạn tải bản đầy đủ tại đây.

0976984729