Phân loại màu sắc tranh Hàng Trống (Phần 1)

Nhận thấy màu sắc của tranh Hàng Trống qua in ấn, hoặc tìm kiếm trên Internet có sự sai lệch rất lớn so với bản gốc, tác giả đã quyết định tổng hợp và mã hóa các bộ màu được dùng trong tranh Hàng Trống thành các mã màu CMYK và RGB. Điều này giúp cho các nhà thiết kế thuận tiện hơn trong việc sử dụng và sáng tạo trên chất liệu xưa để tạo thành các sản phẩm ứng dụng mang hơi thở hiện đại.

Các bộ màu ứng dụng trong pattern:

- Màu vàng;

- Màu cam;

- Màu đỏ điều;

- Màu hồng;

- Màu xanh da trời;

- Màu xanh lá cây.

1. Màu vàng:

mau sac p1-1

 

mau sac p1-2

mau sac p1-3

mau sac p1-4

mau sac p1-5

mau sac p1-6

mau sac p1-7

mau sac p1-8

mau sac p1-9

mau sac p1-10

2. Màu cam:

mau sac p1-11

mau sac p1-12

mau sac p1-13

mau sac p1-14

mau sac p1-15

mau sac p1-16

mau sac p1-17

mau sac p1-18

mau sac p1-19

3. Màu đỏ điều:

mau sac p1-21

mau sac p1-22

mau sac p1-23

mau sac p1-24

mau sac p1-25

mau sac p1-26

mau sac p1-27

mau sac p1-28

mau sac p1-29

mau sac p1-30

- Trịnh Thu Trang -

>>> Màu sắc trong tranh Hàng Trống

>>> Họa tiết trong tranh Hàng Trống

>>> Sự khác biệt giữa tranh Hàng Trống và tranh Đông Hồ

0976984729