Các nền văn minh thế giới ảnh hưởng đến mỹ thuật

1. Văn minh Lưỡng Hà (Mesopotamian Civilization):

Tên gọi là: “Nền văn minh Lưỡng Hà” (3500-500 trước Công nguyên). Khu vực nguyên thủy là Đông Bắc núi Zagros, Đông Nam cao nguyên Ả Rập. Khu vực hiện tại gồm: Iran, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Nghĩa là vùng đất giữa các con sông cổ Hy Lạp. Euphrate Tirgis. Đây là nền văn minh đầu tiên của thế giới.

van minh 1

2. Văn minh Thung lũng Indu (Indu Valley Civilization):

Tên gọi là: “Nền văn minh Thung Lũng Indu - Ấn Độ” (2600-1900 trước Công nguyên).

van minh 2

3. Văn minh cổ Ai Cập (Ancient Egyptian Civilization):

Tên gọi là: “Nền văn minh Ai Cập” (3100-2686 trước Công nguyên). Địa danh nguyên thủy là khu vực bờ sông Nile. Địa danh hiện nay là Ai Cập. Đặc điểm nổi bật là công trình kiến trúc các Kim Tự Tháp.

van minh 3

4. Văn minh Maya (Maya Civilization):

Tên gọi là: “Nền văn minh Maya” (Từ 2600 trước tới 900 sau Công nguyên).

Khu vực nguyên thủy là khu vực quanh Yutacan hiện nay. Địa danh hiện tại: Quintana, Roo, Campeche, Tabasco và Chipas ở Mexico, hướng về phía Nam Guantamada, Belize, El Salvador và Honduras. Phát minh khá hoàn chỉnh về Thiên văn học.

van minh 4

5. Văn minh Trung Hoa (Chinese Civilization):

Tên gọi là: “Nền văn minh Trung Hoa” (1600-1046 trước Công nguyên). Địa phương nguyên thủy là khu vực sông Hoàng Hà và sông Dương Tử. Địa danh hiện nay là Trung Quốc, phát minh nổi bật là giấy, tơ lụa và thuốc súng.

van minh 5

Minh họa cho văn minh sông Hoàng Hà

6. Văn minh cổ Hy Lạp (Ancient Greek Civilization):

Tên gọi là: “Nền văn minh Hy Lạp” (2700-1500 trước Công nguyên). Những địa danh gốc bao gồm: Ý, Sicily, Bắc Phi và vùng viễn Tây nước Pháp. Địa danh hiện tại là Hy Lạp.

Cũng giống như Ba Tư, điểm nổi bật của Hy Lạp là chế độ Dân chủ và Thượng viện Olympic.

van minh 6

7. Văn minh Ba Tư (The Persian Civilization):

Tên gọi là: “Nền văn minh Ba Tư” (550-465 trước Công nguyên).

Địa danh là phía Tây Ai Cập, phía Bắc Thổ Nhĩ Kỳ xuyên qua vùng Lưỡng Hà hướng về phía Đông sông Hoàng Hà - Ấn Độ. Hiện nay là Iran. Điểm nổi bật là hồi ấy chế độ Dân chủ và Thượng viện Olympic.

van minh 7

8. Văn minh La Mã (The Roman Civilization):

Tên gọi là: “Nền văn minh La Mã” (550-465 trước Công nguyên).

Địa phương nguyên thủy là làng Latini. Hiện nay là Roma. Nền văn minh La Mã nổi danh là nền văn minh cổ hùng cường ở Châu Âu.

van minh 8

9. Văn minh Aztecs (The Aztecs Civilization):

Tên gọi là: “Nền văn minh Aztecs” (1345-1521 trước Công nguyên).

Địa danh gốc là khu vực Trung Nam của tiền Columbia-Mexico; hiện nay là Mexico. Tiếng Nahuatl trở thành ngôn ngữ chính.

van minh 9

10. Văn minh Inca (The Incas Civilization):

Tên gọi là: “Nền văn minh Inca” (1438-1532 trước Công nguyên).

Thủ đô gốc là Peru. Hiện dại Ecuado, Peru. Đế chế cổ rộng nhất Nam Mỹ vào thời đại tiền Columbia.

van minh 10

>>> Các khái niệm cơ sở mỹ thuật

>>> Cấu trúc cơ bản trong mỹ thuật

>>> Lịch sử nghệ thuật trang trí

 

0976984729