Mục đích vẽ tượng thạch cao

     Vẽ tượng là bước chuyển tiếp cần thiết trước khi chuyển sang vẽ mẫu người trong hình họa. Bởi vì, đối với sinh viên đang học cơ bản, việc nghiên cứu kĩ cơ cấu, tỉ lệ cũng như hình thái, động tác cuả con người luôn là mục đích cần vươn tới. Con người là sản phẩm hoàn hảo nhất, đẹp nhất của giới tự nhiên bỏi vì sự cân đối về hình khối, tỉ lệ và cấu trúc. Hình tượng con người phản ánh hoạt động nhiều mặt của cuộc sống cũng là mục tiêu của các họa sĩ khi xây dựng tác phẩm.

     Những nhà danh họa từ thời Phục hưng, Cổ điển đến Hiện đại như Lê-ô-na Đờ Vanh-xi, Mi-ken-lăng-giơ, Ra-pha-en, Giooc-giôn, Răm-bơ-răng, Đ-vít, Anh-gơ-xơ, Pi-các-xô... đều nghiên cứu nhiều về giải phẫu cơ thể người để vẽ hình họa.
 
     Mặc dù được trang bị kiến thức về Giải phẫu tạo hình, song nếu sinh viên mới học đã tiến hành vẽ ngay mẫu người sẽ rất khó, bởi cấu tạo đường nét, hình khối ở người không rõ ràng. Người mẫu dù được sắp xếp một dáng thế nhất định trong suốt cả thời gian tiến hành nghiên cứu cũng không thể nào giữ nguyên được ở một tư thế, thường có sự chuyển dịch nên việc quan sát, phân tích, kiểm tra bài vẽ dễ bị thiếu chuẩn xác. Kinh nghiệm đào tạo Mĩ thuạt của nhiều nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam cho thấy, việc vẽ mẫu tượng người trước khi chuyển sang vẽ mẫu người là hợp lí. Vì như thế người học mới có điều kiện để nghiên cứu kĩ cơ bản. Cơ bản có vững vàng mới tạo thuận lợi chó vẽ hình họa người cũng như các bài bố cục tranh và sáng tác sau này.
 
     Vẽ tượng thạch cao nhằm củng cố, bổ sung và hoàn thiện quy trình nghiên cứu về cấu trúc, tỉ lệ con người. Từ đó, sinh viên có cơ sở nắm vững phương pháp tiến hành bài vẽ và thực hiện tốt các bài thực hành từ thấp đến cao.
 

ve tuong 1

ve tuong 2

ve tuong 3

ve tuong 4

ve tuong 5

ve tuong 6

ve tuong 7

ve tuong 8

ve tuong 9

ve tuong 10

ve tuong 11

ve tuong 12

ve tuong 13

ve tuong 14

ve tuong 15

ve tuong 16

ve tuong 17

ve tuong 18

ve tuong 19

ve tuong 20

ve tuong 21

ve tuong 22

ve tuong 23

ve tuong 24

ve tuong 25

ve tuong 26

ve tuong 27

ve tuong 28

ve tuong 29

ve tuong 30

ve tuong 31

ve tuong 32

ve tuong 33

ve tuong 34

ve tuong 35

ve tuong 36

>>> Các bước dựng hình và đánh bóng tượng

0976984729