Một số bài thi sân khấu điện ảnh, ( nguồn http://www.mythuatvietnam.info/forum/forum.php)

thi SKDA 1

thi SKDA 2

thi SKDA 3

thi SKDA 4

thi SKDA 5

thi SKDA 6

thi SKDA 7

0976984729