Tìm hiểu về màu nước trong MT

Màu nước là một chất liệu vẽ trong suốt như nước, thường được dùng với bút pháp rộng rãi, xây dựng bố cục bằng những mảng lớn nhưng lại sâu sắc, mượt mà về sắc điệu gây một cảm giác rung động khó tả. Khả năng và phương tiện sử dụng màu nước về mặt kỹ thuật là không có giới hạn, nhưng là một loại chất liệu khó sử dụng nên phụ thuộc rất nhiều vào tài năng sáng tạo và khí chất của họa sĩ “Cứ vẽ đi vẽ lại một trăm lần thì bức tranh sẽ đơn giản đi”. 
 

Tính chất:

Tên gọi của các chất màu nước bắt nguồn từ tiếng La-tinh. “Aqua” là nước, được chế tạo từ những sắc tố chịu ánh sáng (các chất nhuộm) và các chất kết dính.

Đối với màu nước những chất màu có độ trong suốt cao vì vậy trong các hộp màu nước, những chất màu có độ hạt và độ phủ đặc như các chất màu vàng cát mi, màu lục đậm và những chất màu tương tự đúng ra là hoàn toàn không có.

Những thuộc tính cơ bản của màu nước đó là tính trong suốt và nhẹ nhàng, cũng như tính thuần khiết và tính cường độ của các chất màu. Những thuộc tính ấy của nó là do luôn luôn đặt các lớp màu mỏng lên giấy và vì thế các lớp màu đó trở nên trong suốt đối với những tia sáng xuyên qua. Ánh sáng phản chiếu từ nền giấy trắng sau khi nhuốm một thứ màu thuần khiết sẽ dội về mặt ta một cảm giác màu sắc với độ thuần khiết và cường độ của nó mà k bị hổn loạn. Sự khác nhau chỉ là do một lớp màu nào đó có độ màu bảo hòa nhiều hay ít mà thôi. Những thuộc tính kỹ thuật của màu nước đã tạo ra cho nó một đặc điểm riêng và một sự hấp dẫn về những âm hưởng màu sắc. Một lớp màu tô đậm khi đang ướt thì sáng rõ, mạnh mẽ, nhưng khi khô đi thì sẽ mờ đục, héo úa, nhìn bạc và bẩn.

* Trộn lẫn một màu trong suốt với một chất màu không trong suốt sẽ tạo ra một thứ màu tái nhợt sau khi khô.

* Trộn lẫn các chất màu trong suốt, ta thu được một hỗn hợp màu trong suốt.

* Trộn lẫn các chất màu không trong suốt, sẽ cho ra hỗn hợp cùng loại, chỉ kém những hổn hợp các chất màu trong suốt ở độ bảo hòa.

Màu nước trong Mỹ thuật-1

Màu nước trong Mỹ thuật-2

Màu nước trong Mỹ thuật-3

Màu nước trong Mỹ thuật-4

Màu nước trong Mỹ thuật-5

Màu nước trong Mỹ thuật-6

Màu nước trong Mỹ thuật-7

Màu nước trong Mỹ thuật-8

Màu nước trong Mỹ thuật-9

Màu nước trong Mỹ thuật-10

 

Màu nước trong Mỹ thuật-12

Màu nước trong Mỹ thuật-13

Màu nước trong Mỹ thuật-14

Màu nước trong Mỹ thuật-15

Màu nước trong Mỹ thuật-16

Màu nước trong Mỹ thuật-17

Màu nước trong Mỹ thuật-18

Màu nước trong Mỹ thuật-19

Màu nước trong Mỹ thuật-20

Màu nước trong Mỹ thuật-21

Màu nước trong Mỹ thuật-22

Màu nước trong Mỹ thuật-23

Màu nước trong Mỹ thuật-24

Màu nước trong Mỹ thuật-25

Màu nước trong Mỹ thuật-26

0976984729