Kỹ thuật vẽ in hoa

Bố cục một mẫu trang trí, bao giờ người ta cũng lấy một đóa hoa lớn làm chủ đề trung tâm với những cách sắp đặt khác nhau. Những đóa hoa chủ đạo đó có thể là hoa tuy líp, hoa hồng, hoa thược dược, hoa cúc, hoa cẩm chướng, phần lớn là những đóa hoa đỏ rực rỡ và nổi bật trên nền lá xanh.

hoa 1

hoa 1

hoa 2

hoa 3

hoa 4

hoa 5

hoa 6

hoa 7

hoa 8

>>> Mời các bạn tải bản đầy đủ tại đây.

0976984729