Kỹ thuật vẽ hoa bằng màu nước - Trắng Kem (Phần 9)

- Hoa Huệ (Dạng loa kèn):

trang kem 1

Phác họa đóa hoa bằng màu pha vàng đất nhạt/xanh cobalt. Tô bóng bằng màu xanh cobalt.

Dùng hồng bền màu cho đường sống trên hình loa kèn và mặt dưới cánh hoa. Điểm thêm màu hồng và xanh cobalt cho đường sống cánh hoa và đường riềm. Dùng màu vàng chanh đậm cho tâm hoa.

trang kem 2

Vẽ bao phấn màu vàng nghệ, nhấn mạnh nhị hoa bằng màu pha vàng nghệ/ xanh cobalt.

- Hoa Giọt Tuyết (Dạng chuông):

trang kem 3

Dùng lớp màu lót xanh biếc để định hình từng đóa hoa. Đẩy màu sắc đến rìa cạnh để làm sắc nét một số đường viền.

trang kem 4

Quét mỏng màu xanh dương và vàng chanh hầu tạo khối hình lá. Vẫn lớp màu lót đó đậm hơn cho cuống hoa dưới và màu xanh cobalt/vàng chanh cho hoa văn của cánh hoa.

trang kem 5

Vẽ cuống hoa và đài hoa bằng màu xanh cobalt/vàng chanh. Thêm màu xanh biếc/vàng chanh để định rõ hình dạng lá. Đối với đài hoa, điểm chút màu chàm.

- Hoa Táo (Dạng ngôi sao đơn giản):

trang kem 6

Phác thảo đóa hoa bằng lớp màu lót vàng nghệ/xanh lá. Vẽ những mảng hồng bền màu nhạt cho vùng cánh hoa nửa tông, chừa trắng những vùng lớn.

trang kem 7

Thêm tâm màu vàng nghệ. Pha hồng bền màu/xanh lá cho cuống hoa. Vẽ các lớp thuốc màu trên cánh hoa bằng cọ mảnh.

- Hoa Huệ Nước (Dạng tô):

trang kem 8

Đối với bóng của cánh hoa trên, dùng màu xanh cobalt, thêm chút nâu vàng. Chọn màu pha đậm hơn cho cánh hoa dưới.

trang kem 9

Tô bóng đậm hơn bằng màu xanh cobalt. Nhị hoa bằng màu vàng chanh và vàng nghệ. Quét lớp màu lót vàng nghệ/xanh lá lên lá.

trang kem 10

Pha màu hoa lá đậm hơn để tạo chiều sâu, vẽ nhị hoa và đường nét đậm nhất bằng nét vẽ mảnh.

- Hoa Cúc (Dạng tia):

trang kem 11

Quét mỏng màu xanh biếc có nhiều đốm màu khác nhau quanh đóa hoa. Lấy vùng sẫm để nhấn mạnh cánh hoa trắng nhất.

trang kem 12

Đối với bóng trên cánh hoa, dùng màu xanh cobalt, nhỏ màu vàng nghệ vào. Về cánh hoa sau và bóng đậm, chọn màu xanh biếc với chút sắc đỏ bầm (đỏ bạc-đô), dùng màu vàng chanh cho vòm.

- Cape Primrose (Dạng loa kèn):

trang kem 13

Phác họa cánh hoa trắng bằng màu pha xanh cobalt/vàng chanh đậm cho mỗi tâm hoa.

Để dần tạo hình loa kèn, điểm thêm chút màu xanh cobalt.

trang kem 14

Thêm màu xanh dương cho bóng sẫm nhất và chút độ nét trên cánh hoa.

Frangipani (Dạng loa kèn):

trang kem 15

Quét mỏng màu vàng chanh nhạt lên cánh hoa, chừa nhiều chỗ trắng. Dùng màu vàng nghệ đậm cho tâm hoa.

trang kem 16

Tạo hình đóa hoa bằng lớp màu lót vàng chanh/xanh lá. Dùng màu xanh cobalt nhạt cho bóng và tím cho bóng sẫm hơn.

 

Vẽ lá bằng màu xanh lá đậm hơn. Làm sắc nét tâm hoa và mặt dưới cuống hoa bằng màu nâu vàng, nhấn mạnh đặc điểm xoay tít của chùm hoa.

- Hoa Hồng (Dạng tô):

trang kem 17

Quét mỏng màu vàng đất nhạt/vàng chanh lên cánh hoa. Chừa mảng trắng.

trang kem 18b

 

Viền quanh đóa hoa bằng lớp màu lót xanh lá/hồng. Vẽ vùng cánh hoa sẫm hơn bằng màu vàng đất nhạt/vàng chanh.

trang kem 19

Tô bóng cánh hoa bằng màu xanh cobalt. Đối với cuống hoa và bóng sẫm nhất, chọn màu hồng/xanh lá.

- Lệ Hằng (biên dịch) -

>>> Kỹ thuật vẽ hoa bằng màu nước (Phần 1)

>>> Kỹ thuật vẽ hoa bằng màu nước - Hình dạng hoa (Phần 2)

>>> Kỹ thuật vẽ hoa bằng màu nước - Vàng (Phần 3)

0976984729