Kỹ thuật pha trộn màu và sơn- phần 3

. Nếu người ta sử dụng sự hiểu biết của các người thực tập, mà những người này đã đạt được kinh nghiệm được tóm lược trong những quy luật và những nguyên tắc đề ra ở đây, thì người làm một sự nghiên cứu về cách pha sơn có thể nhanh chóng trở thành chuyên viên mà không cần đợi những năm dài để có được sự hiểu biết bằng phương pháp chậm chạp của kinh nghiệm cá nhân, thành công, thất bại, quan sát, rút tỉa và tìm kiếm các biện pháp sửa chữa.

     Trong các trương từ I đến VII, người ta đã liệt kê các thuốc màu, các thuốc màu sơn căn bản chính và các sơn nước cùng mô tả các đặc tính của chúng. Những thứ này là các chất cần thết cho việc pha sơn màu. Trước khi bắt đầu các cuộc thí nghiệm và thực hành công việc pha màu và sơn, ta nên xem qua các dụng cụ cần thiết, các đồ dùng và các phương pháp pha được sắp xếp theo thứ tự.

 

 

Chương IX: LÝ THUYẾT VỀ MÀU SẮC, CÁC NGUYÊN TẮC VÀ CÁCH SỬ DỤNG

 

   Nhiều đều đã được viết về lý thuyết màu sắc để lại một tâm trạng khó hiểu cho con người. Phần chắc điều này xảy ra vì sau khi có sự xem xét về cách cấu tạo màu sắc. Các phản xạ của ánh sáng, quang phổ và màu tròn màu sắc, sự quan hệ giữa các màu sắc, tia sáng của quang phổ trong suốt và các thuốc màu được dùng trong việc sơn và trang trí không được giải thich. Lý thuyết hay sẽ hay sẽ là sự thực hành.

         Lý thuyết về màu sắc có thể được sử dụng trong công việc thường ngày, một khi người ta hiểu được việc thiếu kết hợp này giữa lý thuyết và màu sắc và cách sử dụng màu.

     Màu sắc đã được miêu tả trong chương I vì đặc tính của các tia sáng mà những tia này đã tạo ra tác động thị giác trên võng mạc của mắt, sự phản xạ của các tia sáng và ảnh hưởng của chúng lên mắt.

         Các tia sáng trắng của mặt trời bao gồm nhiều tia sáng có màu sắc. Các tia sáng trắng của mặt trời chứa đựng các tia cực tím được ngành y khoa sử dụng ngày nay và ta không nhìn thấy chúng.

          Issaac Newton đã khám phá ra rằng màu sắc của bất cứ chất nào cũng là do ánh sáng chiếu lên nó mà có. Bằng các loại bỏ nguồn ánh sáng thì bất cứ chất nào cũng mất tinhc chất giống nhau về màu sắc của nó, chẳng hạn khi ta mang một cái bảng sơn màu đỏ vào một phòng tối. Việc thay đổi một tia sáng chiếu lên một vật làm thay đổi màu sắc của nó để cho ánh sáng trắng chiếu qua một miếng kính màu vàng, chẳng hạn, và giữ một vật màu xanh trong ánh sáng chuyển tiếp, thì bề mặt màu xanh hiện ra màu xanh lá cây. Khi ánh sáng trắng, ánh sáng ban ngày chiếu xuyên qua một lớp lăng kính được đặt theo một góc độ nào đó thì chúng ta nhận thấy là ánh sáng phản chiếu hay chuyển tiếp bị tách ra thành các giải nhiều màu sắc. Những màu này được gọi là màu tím, xanh,xanh lá cây, vàng, cam, đỏ.

       Vì lý do của tính đặc biệt này, mà khi một ánh sáng màu trắng chiếu lên bất cứ chất nào thì nó được phản chiếu lại hoặc từng phần hay bị chìm vào hoặc bị hút toàn phần hay bị chìm vào hoặc bị hút toàn phần hay từng phần. Các bề mặt không phản chiếu các tia sáng của mặt trời thì hiện ra màu đen. Nó được phản chiếu các tia sáng mà những tia sáng này tạo ra một bề mặt có màu sắc của nó. Một bề mặt thu nhận các tia màu vàng và màu xanh hiện ra màu đỏ vì nó phản chiếu các tia màu đỏ.

 

 

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 1

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 2

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 3

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 4

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 5

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 6

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 7

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 8

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 9

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 10

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 11

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 12

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 13

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 14

 

 

 

 

0976984729