Kỹ thuật pha trộn màu và sơn- phần 2

       Các màu vàng cơ-rom được chế tạo trên một chất ba zơ chì trắng, thì rất mờ đục trong số các màu vàng. Thực ra, các màu vàng khác được thông dụng như là các màu bóng vì chúng có một độ trong sáng. Ngoại trừ trong các hạng cao cấp của màu gạch của Pháp, thì màu gạch cua vàng hơi mờ đục và quá vẩn để có thể sử dụng được cho việc đánh bóng hay làm các màu pha, khi nhà trang trí dùng màu này

        Các màu xanh lá cây tất cả đều đục mờ, tuy nhiên chúng khá trong hầu hết các hạng để có thể dùng cho việc đánh bóng khi được pha loãng.

     Các màu nâu cũng khá đục mờ khi được nghiền nhuyễn và sử dụng trong một lớp dầy, nhưng tất cả đều là những mầu láng đẹp vì độ trong sáng của chúng khi được pha loãng. Các thuốc màu trắng mà thực sự mờ đục thì bị giới hạn nhiều, Chì trắng đã nắm giữ địa vị hàng đầu về tính chất đục mờ cả hàng trăm năm và nhiều đặc tính tốt của nó có thể giữ nó ở hàng đầu mãi mãi.

     Trong các năm gần đây, chất ốc-xyt ti-tan đã đòi quyền được công nhận như là thuốc màu trắng rất đục mờ nhất, nhưng trường hợp nó, tuy nhiên đã không chững minh đầy đủ như là một chất được khắp nơi được coi là ngang bằng với chì trắng.

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 1

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 2

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 3

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 4

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 5

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 6

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 7

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 8

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 9

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 10

 

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 11

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 12

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 13

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn 14

Mời các bạn tải về bài chi tiết tại đây

 

0976984729