Khối cơ bản
Khối cơ bản là những khối như: Hộp , cầu, trụ, chóp…Đối với những người mới học vẽ, muốn vẽ giỏi, trước tiên ta phảI vẽ, chép và vẽ lại theo trí nhớ thật nhuần nhuyễn những khối cơ bản, vì khi vẽ những hình khối phức tạp trước tiên ta phảI qui những khối phức tạp đó thành những khối cơ bản rồi mới vẽ chi tiết.
 

Bài tập học vẽ-về khối - tĩnh vật

khoi tinh vat 1

khoi tinh vat  2

khoi tinh vat  3

khoi tinh vat  4

 

khoi tinh vat  6

khoi tinh vat  7

 

 

0976984729