Khoa mỹ thuật truyền thống

        Từ đầu thế kỷ XX, tại khu đầu xảo Hà Nội đã hình thành những lớp đào tạo nghề thủ công mỹ nghệ như sơn mài, đạn lát, thêu ren,chạm kim khí sơn quang dầu .... từ năm 1949 trường quốc gia mỹ nghệ đã được thành lập ở Hà nội với 4 nghành đào tạo  : sơn mài, dệt thảm chạm kim khí và mộc mỹ thuật, trong 5 năm đầu chỉ tuyển sinh được hai khóa, một khóa học đầy đủ, còn một khóa khác được gọi là học sau khi hòa bình lập lại, năm 1959, trường trung cấp mỹ nghệ Việt Nam được thành lập và tuyển sinh với 4 ban : Gốm sơn mài, đá và trang trí vải lụa, những năm sau mới có thêm các khoa : đồ mộc, đồ họa, đồ chơi, trang sức, tạo dáng công nghiệp. Năm 1965 trường được đổi tên thành trường Cao đẳng mỹ thuật công nghiệp , rồi trở thành Đại học mỹ thuật công nghiệp năm 1984 với nhiều nghành nghề đào tạo khác nhau. Từ trường mỹ nghệ đến trường Đại học mỹ thuật công nghiệp là những bước phát triển và lớn mạnh của công tác đào tạo nhà trường.
         Những dữ kiên trên cho thấy các nghành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống đã được nhà trường nâng lên thành những nghành nghề hiện đại phục vụ sự nghiệp , công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khoa mỹ thuật truyền thống của trường Đại học mỹ thuật công nghiệp tự hào là khoa có truyền thống tốt đẹp gắn liền với 60 năm xây dựng và phát triển của trường từ sơ cấp , trung cấp, cao đẳng , đến đại học.
   
Khoa mỹ thuật truyền thống của nhà trường tự hào đã đào tạo được hàng trăm nghệ sĩ mỹ thuật công nghiệp đã và đang công tác trên nhiều lĩnh vực ở khắp và mọi miền đất nước , nhiều giáo viên, sinh viên đạt được nhiều thành tựu sáng tác đóng góp vào sự nghiệp phát triển nền mỹ thuật Việt Nam, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc . Nhiều nghệ sĩ đã nhận được những giả thưởng quốc tế , giải thưởng triển lãm mỹ thuật toàn quốc , giải thưởng nhà nước, nhiều giáo viên và sinh viên nhà trường là hội viên hội mỹ thuật Việt Nam.
     Kỷ niệm 60 năm thành lập nhà trường Đại học mỹ thuật công nghiệp, khoa mỹ thuật truyền thống biên soạn, giới thiệu cuốn sách " Khoa mỹ thuật truyền thống " nhằm ôn lại quá trình phát triển của khoa và sự đóng góp của các họa sĩ, giảng viên, sinh viên là hội viên Hội mỹ thuật Việt Nam đã và đang công tác, học tập tại khoa.
        

 

Khoa mỹ thuật truyền thống 8

Khoa mỹ thuật truyền thống 9

Khoa mỹ thuật truyền thống 10

Khoa mỹ thuật truyền thống

Khoa mỹ thuật truyền thống 12

Khoa mỹ thuật truyền thống 13

Khoa mỹ thuật truyền thống 14

Khoa mỹ thuật truyền thống 15

Khoa mỹ thuật truyền thống 16

Khoa mỹ thuật truyền thống 17

Khoa mỹ thuật truyền thống 18

Khoa mỹ thuật truyền thống 19

Khoa mỹ thuật truyền thống 20

Khoa mỹ thuật truyền thống 21

Khoa mỹ thuật truyền thống 22

Khoa mỹ thuật truyền thống 23

Khoa mỹ thuật truyền thống 24

Khoa mỹ thuật truyền thống 25

Khoa mỹ thuật truyền thống 26

Khoa mỹ thuật truyền thống 27

Khoa mỹ thuật truyền thống 29

Khoa mỹ thuật truyền thống 29

Khoa mỹ thuật truyền thống 30

Khoa mỹ thuật truyền thống 31

Khoa mỹ thuật truyền thống 32

- Khoa mỹ thuật truyền thống

 

 

0976984729