Hướng dẫn học vẽ tượng (Sưu tầm)

Hướng dẫn học vẽ tượng (sưu tầm). Trong các trường nghệ thuật tạo hình, hình họa là môn học cơ bản nhằm rèn luyện nhận thức thẩm mỹ và kỹ năng thể hiện hình khối không gian. Hình họa trong tiếng Pháp được chỉ rõ là hình vẽ theo mẫu khỏa thân, tức là lấy cơ thể hoàn mỹ của con người làm đối tượng nghiên cứu.
 
Hình họa là bộ môn nghệ thuật tạo hình dựa trên cơ sở nghiên cứu về luật xa gần và giải phẫu tạo hình, nhằm phản ánh tính chất chân thực của sự vật hiện tượng dưới nhận thức thẩm mỹ của họa sĩ thông qua hoạt động nghiên cứu mẫu tự nhiên.
ve tuong 1
 
ve tuong 2a
 
ve tuong 3a
 
ve tuong 4a
 
ve tuong 5a
 
ve tuong 6a
 
ve tuong 7a
 
ve tuong 8a
 
ve tuong 9a
 
ve tuong 10a
 
Mời các bạn tải bản đầy đủ tại đây.

0976984729