Kí họa tranh sinh hoạt

Bố cục là sự sấp xếp ( sắp đặt) các yếu tố tạo hình sao cho hợp lý, lôgich và đạt được hiệu quả cao nhất Trong một tác phẩm mĩ thuật . Cũng vậy, một tập truyện, một bài thơ, bản nhạc, điệu múa…v…v tất cả đều có sự sắp xếp, bố cục có chủ ý của tác giả để diễn đạt ý tưởng , tâm trạng ,  nội dung, chủ đề của người sáng tác. Cách sắp xếp bố cục của mỗi tác giả có thể khác nhau. Thí dụ : Cùng một nội dung câu chuyện , người viết kịch bản sân khấu có thể sử dụng hình thức bố cục đột ngột phần nhập đề sau đó thắt nút và gỡ dần các nút thắt tức là giải quyết thỏa đáng các sự việc của câu truyện cho đến kết thúc là hoàn chỉnh nội dung câu chuyện. Tác giả sắp xếp làm sao cho toàn bộ sự việc diễn biến liên kết thành một bố cục chặt chẽ, hoàn chỉnh nhằm biểu hiện được nội dung chủ đề mà các lớp lang, tiết tấu lại hấp dẫn lôi cuốn người xem. Ngược lại, cũng cốt truyện đó nhưng nếu viết cho kịch bản truền thanh, truyền hình thì người viết lại bố cục câu chuyện theo cách biểu đạt phổ thông dễ hiểu tức là cho câu chuyện tiếp nối liên tục từ đầu đến cuối theo một trình tự dẫn dắt người xem đến đỉnh điểm của sự gay cấn rồi giải quyết cởi nút thắt một cahcs đột ngột. Về cách sắp xếp, bố cục của tác giả có thể khác nhau bằng nhiều cách thể hiện, tìm các hình thức và phương tiện nghệ thuật để trình bày cốt truyện và thông qua câu chuyện cụ thể, thể hiện tư tưởng , quan điểm và nhận thức về một vấn đề con người xã hội, truyền đạt một cách nhanh gọn đến người xem. Ngược lại,lại có thể bố cục câu truyện nửa vời không kết thúc nhưng có gợi mở để buộc người xem sau đó phải suy nghĩ lý giải và tự kết luận vấn đề sao cho thỏa đáng. Cách sắp xếp, bố cục phụ thuộc vào người thể hiện sao cho hợp tình hợp lí. Thành công đạt được của tác phẩm đến mức độ nào phụ thuộc vào tài năng,sức sáng tạo của người thể hiện. Trong lĩnh vực nghệ thuật, khâu bố cục chung quyết định đầu tiên và cơ bản sự thành công của một tác phẩm. Với một bài thơ, áng văn xuôi, một truyện ngắn hay truyện dài, tác giải trước hết phải bố cục được một cốt truyện chặt chẽ, đạt hiệu quả cao nhất.

tranh sinh hoạt 1

tranh sinh hoạt 2

tranh sinh hoạt 3

tranh sinh hoạt 4

tranh sinh hoạt 5

tranh sinh hoạt 6

tranh sinh hoạt 7

tranh sinh hoạt 8

tranh sinh hoạt 9

tranh sinh hoạt 10

tranh sinh hoạt 11

tranh sinh hoạt 12

tranh sinh hoạt 13

tranh sinh hoạt 14

tranh sinh hoạt 15

 

0976984729