Kí họa

Học vẽ -  Kí họa. Qua phần vào đề người học vẽ đã có khái niệm bước đầu rất cần thiết, vì nếu không qua những điểm xuất phát ấy thì khi bước vào những phần sau, tức là phần thực tập sẽ hạn chế con đường phát triển của người học vẽ. Đó là gốc căn bản của hội họa. Vậy muốn thực hiện được cái gốc căn bản ấy, tập vẽ ký họa, nhất là tốc họa là tốt nhất, ngay từ lúc mới học vẽ. Kí họa , tốc họa mang tính chất khái quát và tính đơn giản nhất. Bởi vì khi cần phải nhanh , nên không có điều kiện để nhìn chi tiết. Muốn vẽ nhanh thì cần vẽ nét dài và không ngắt quãng. Trước khi đi sâu vào hình họa nên tập kí họa đặc biệt là tốc họa và kể cả sau này trong quá trình học vẽ cũng vậy. Đó là phương pháp luyện tập quan sát, nhận xét và thể hiện đối tượng của người học vẽ.Định nghĩa kí họa : Kí là ghi, họa là vẽ. Kí họa là ghi chép thực tế bằng nét vẽ.Có 3 loại gọi chung là kí họa ;
                      1. Tốc họa : vẽ nhanh chỉ cần bắt được dáng chính, tỷ lệ hình chỉ cần thuận mắt.
                      2. Kí họa : ghi tương đối đầy đủ về hình bao gồm dáng, tỷ lệ.
                      3. Kí họa đẩy sâu : ghi hình kĩ, khá cụ thể để có bóng khái quát. 
 Vẽ kí họa thường gồm cả dáng tĩnh hay động.Tốc họa chủ yếu vẽ dáng động. Tập vẽ kí họa và tốc họa còn rất bổ ích khi tập vẽ hình họa, vì bước đầu xây dựng hình họa cũng chính là sử dụng cách nhìn và cách vẽ của hôi họa, mà ký họa, do đặc trưng của thể loại này đã phải thực hiện. Nội dung bài này sẽ đi sâu vào phương pháp vẽ tốc họa, vì chính thể loại này giúp ích cho người học vẽ, về nhiều mặt trong giai đoạn đầu luyện cách nhìn, cách vẽ nhạy bén nhất. Khi vẽ kỹ hơn như vẽ ký họa thì nó đã giúp cho ta cách nhìn khái quát của tốc họa, đồng thời không bị quá sai lệch về hình dáng, tỷ lệ và nếu vẽ hình họa nghiên cứu thì đó là cơ sở tốt để phát triển khi tập bài hình họa.Ở đây cũng nhắc lại cách vẽ ký họa và tốc họa là phương pháp giải quyết tốt nhất về hai mặt nhận xét và so sánh, là bước đầu của thế hiện.
 

kí họa 1

kí họa 2

kí họa 3

kí họa 4

kí họa 5

kí họa 6

kí họa 7

kí họa 8

kí họa 9

kí họa 10

kí họa 11

kí họa 12

kí họa 13

kí họa 14

kí họa 15

0976984729