Học vẽ - Hình họa

Muốn trở thành họa sĩ, trước hết phải biết tạo hình, muốn tạo được hình thì trước hết phải học vẽ. Học vẽ có hai cách một là cứ vẽ, gặp đâu vẽ đấy, bắt chước người khác mà vẽ, dần dần cũng vẽ có được một số kinh nghiệm. Hai là phải học tập một cách có phương pháp dựa trên cơ sở khoa học.

hinh hoa 1

hinh hoa 2

hinh hoa 3

hinh hoa 4

hinh hoa 5

hinh hoa 6

hinh hoa 7

Mời các bạn tải bản đầy đủ tại đây.

0976984729