Từ điển về: Khối tĩnh, khối động

Khối tĩnh là khối có tỉ lệ giữa cá cạnh và hình dáng cấu tạo tương đối cân bằng, không quá gây sự tương phản. Trong hình học, khối hộp vuông (lập phương) là khối có cấu tạo hình ít động nhất, vì các cạnh và các mặt bằng nhau, không gây độc chênh lệch về tính chất mà chỉ tạo cảm giác đều đều. Khối động là khối có các thành phần cấu tạo như đường nét, hình, khối mang những độ chênh lệch về tính chất và kích thước giữa chúng với nhau để tạo nên những góc xiên với động của khối có thể thấy rõ: ở bản chất của khối, nhìn chung, khối cứng tĩnh hơn khối mềm, đường thẳng ít động hơn đường cong; về hướng của khối, so với mặt nằm ngang thì khối cứng là tĩnh nhưng khi tạo thành góc xiên với mặt nằm ngang thì thành thế động. Khối tròn là vô hướng nhưng khi biến thành khối ô-van (ovale) lại sinh ra cảm giác động, có hướng. Về tương quan hình dáng và diện tích giữa các mặt của khối với nhau thì khối lập phương tĩnh hơn khối hộp chữ nhật, vì nó có các mặt vuông bằng nhau; còn khối chữ nhật động hơn vì nó có sự tương phản giữa các cạnh, các hình của các mặt được kéo dài ra. Khối hộp chữ nhật đứng thì tĩnh hơn khối ống đứng. Khối cầu gợi chuyển động tròn xoay, trong khi khối hộp vuông lại gợi cảm giác tĩnh. Mọi khối đa giác đều tĩnh hơn khối đa giác không đều. ở vị trí không gian khác nhau, dưới tác động của ánh sáng, các khối bằng nhau nhưng có sự sắp xếp chênh lệch nhau (xa gần, cao thấp khác nhau) cũng gây cảm giác động.
 

Học vẽ - Bố cục màu- Hình khối không gian-Hình đa hướng

phuong phap lam thoi trang 1

phuong phap lam thoi trang 2

phuong phap lam thoi trang 3

phuong phap lam thoi trang 4

phuong phap lam thoi trang 5

phuong phap lam thoi trang 6

phuong phap lam thoi trang 7

phuong phap lam thoi trang 8

0976984729