Hình họa sơn dầu - Sưu tầm

Hình thể là một trong những yếu tố tạo hình trong hội họa, nổi bật và dễ dàng nhận thấy. Hình thể giúp người xem định hình được nội dung trong một tác phẩm, từ đó hiểu được ý nghĩa của tác phẩm đó. Những yếu tố hình thể kết hợp với các yếu tố tạo hình khác sẽ tạo nên hiệu quả về tạo hình tổng thể cho một bức tranh. 

hinh hoa son dau 1

hinh hoa son dau 2

hinh hoa son dau 3

hinh hoa son dau 4

hinh hoa son dau 5

hinh hoa son dau 6

hinh hoa son dau 7

Mời các bạn tải bản đầy đủ tại đây.

0976984729