Gợi ý cách tạo vật thể từ hình khối trong không gian (Phần 1)

 

Cách tạo vật thể từ hình khối trong không gian theo nguyên tắc của môn luật xa gần:

* Hình khối:

hinh khoi 2

hinh khoi 5

hinh khoi 6

hinh khoi 7

hinh khoi 8

hinh khoi 9

hinh khoi 10

hinh khoi 11

hinh khoi 19

hinh khoi 20

hinh khoi 27

hinh khoi 29

hinh khoi 38

hinh khoi 39

hinh khoi 40

hinh khoi 41

hinh khoi 42

hinh khoi 45

hinh khoi 47

hinh khoi 48

hinh khoi 49

hinh khoi 52

* Vật thể:

hinh khoi 12

hinh khoi 13

hinh khoi 14

hinh khoi 15

hinh khoi 16

hinh khoi 17

hinh khoi 18

hinh khoi 21

hinh khoi 22

hinh khoi 23

hinh khoi 24

hinh khoi 25

 

hinh khoi 26

hinh khoi 28

hinh khoi 30

hinh khoi 31

hinh khoi 32

hinh khoi 33

hinh khoi 36

hinh khoi 37

hinh khoi 43

hinh khoi 46

hinh khoi 50

hinh khoi 51

 

>>> Giáo trình Hình họa

>>> Học vẽ - Kỹ thuật vẽ tượng

>>> Chân dung màu sắc

0976984729