Giải phẫu – Sưu tầm

Giải phẫu mỹ thuật (artistic anatomy): quan tâm đến hình thái, tầm vóc, tỷ lệ kích thước của cơ thể người, ở các lứa tuổi, giới tính, dân tộc, nghề nghiệp khác nhau, các tư thế hoạt động trong lao động và sinh hoạt, các trạng thái biểu hiện nét mặt v.v… để sáng tác được các tác phẩm hội họa và điêu khắc phản ánh chân thực, hiện thực thiên nhiên, phù hợp với tình trạng sinh động của các cấu trúc giải phẫu bề mặt khác nhau.

giai phau 1

giai phau 2

giai phau 3

giai phau 4

giai phau 5

giai phau 6

giai phau 7

Mời các bạn tải bản đầy đủ tại đây.

0976984729