Giải phẫu cơ thể loài khỉ

Khỉ là một những loài động vật thuộc lớp thú, bộ linh trưởng. Khỉ có ba nhóm lớn, là khỉ Tân Thế giới, khỉ Cựu Thế giới, khỉ không đuôi. Có khoảng 264 loài khỉ đã bị tuyệt chủng.

Một số loài giống khỉ không đuôi, như tinh tinh hay gibbon thường được gọi là khỉ trong ngữ cảnh bình dân, tuy rằng các nhà sinh học không xếp chúng vào các loài khỉ. Tuy nhiên, không có một đặc điểm nào là duy nhất mà tất cả các loài khỉ đều có mà các loài khác không có.

khi 1

khi 2

khi 3

khi 4

khi 5

khi 6

khi 7

khi 8

khi 9

khi 10

khi 11

khi 12

khi 13

khi 14

khi 15

khi 16

>>>>> Giải phẫu loài chó

0976984729