Để thưởng ngoạn tác phẩm hội họa 

Người họa sĩ biết rằng kỹ thuật và nội dung là không độc lập. Một nội dung mới đòi hỏi một cách vẽ mới, và một dụng cụ hay một quy trình vẽ mới sẽ mở rộng số lượng vật thể mà một họa sĩ có thể vẽ.

tac pham hoi hoa 1

tac pham hoi hoa 2

tac pham hoi hoa 3

tac pham hoi hoa 4

tac pham hoi hoa 5

tac pham hoi hoa 6

Xin mời các bạn tải tại đây.

0976984729