Danh họa thế gới Rubens

 Năm 1587: Bố mất , gia đình trở về Anvers. Năm 1590-1592: Học việc ở xưởng họa của Tobias Verhaecht. Năm 1592-1596: Học Van Noort. Năm 1596- 1600: Học Otto Venius. Năm 1600:Đi Italia làm việc cho quận công Gonzague ở Mantoue. 1601: Đi Roma chép tranh cho Gonzague. Năm 1602: Hàng đặt quan trọng đầu tiên vẽ tranh bộ ba thánh Hélền tìm thấy thánh giá gốc, lễ đội vương miện gai và dựng thánh giá cho nhà thờ Saint Croix de Jerusalem ở Roma. Năm 1603: Đi sứ sang triều đình Tây Ban Nha, vẽ chân dung cưỡi ngựa của quận công Lerma.

     Năm 1605-1606: Đi Roma vẽ tranh cho bàn thờ chính của nhà thờ Santa Maria Della Valicella. Năm 1608: Trở về Anvers. Năm 1609: Cưới Isabelle Brant, vẽ sự tôn thờ của các vua Mages. Năm 1629-1630: Đi anh làm nhiệm vụ ngoại giao cho Tây Ban Nha. Trường đại học Cambridge phong cho ông học vị Magister in Aritus. Được Charles I Anh quốc phong tước hiệp sĩ. Trở về Anvers . Năm 1641: mất ngày 30 tháng 5  chôn trong hầm mộ gia đình Fourment.

Danh họa thế gới Rubens 1

Danh họa thế gới Rubens 2

Danh họa thế gới Rubens 3

Danh họa thế gới Rubens 4

Danh họa thế gới Rubens 5

 

Danh họa thế gới Rubens 6

Danh họa thế gới Rubens 7

Danh họa thế gới Rubens 8

Danh họa thế gới Rubens 9

Danh họa thế gới Rubens 10

Danh họa thế gới Rubens 11

Danh họa thế gới Rubens 12

Mơì các bạn tải về bài chi tiết tại đây

 

 

 

0976984729