Danh họa thế giới Degas

Danh họa thế giới Degas. Sinh ngày 1 tháng 7 năm 1834 tại Paris, 1845: vào trường học Louis-le-grand. Năm 1853: Đậu tú tài. Ghi tên học luật, vào học tại xowngr họa của Felix Barrias.Chép bức Le Calvaire của Mantegna. Năm 1855: Vào học trường mỹ thuật , kho sơn dầu và điêu khắc. 1856: Thánh 7 đi thăm họ hàng ở  Naples và Rome. 1859: Về Paris vẽ bức chân dung nhóm " gia đình Bellelli...

Danh họa thế giới Degas 1

Danh họa thế giới Degas 2

Danh họa thế giới Degas 3

Danh họa thế giới Degas 4

Danh họa thế giới Degas 5

Danh họa thế giới Degas 6

Danh họa thế giới Degas 7

Danh họa thế giới Degas 8

Danh họa thế giới Degas 9

Danh họa thế giới Degas 10

Danh họa thế giới Degas 11

Danh họa thế giới Degas 12

Danh họa thế giới Degas 13

Danh họa thế giới Degas 14

Mời các bạn tải về bài chi tiết tại đây

0976984729