Danh họa Edvard Munch

Họa sĩ Edvard Munch là một nghệ sĩ phức tạp nhưng không ngừng bận tâm với những vấn đề về sinh mạng của con người như bệnh tật; giải phóng tình dục và nguyện vọng tôn giáo. Ông đã thể hiện những ám ảnh này thông qua các tác phẩm có màu sắc mạnh mẽ; bán trừu tượng và chủ đề bí ẩn.

Sau sự lên ngôi mạnh mẽ trường phái ấn tượng của Pháp, Munch đã tiếp nhận và cảm xúc biểu tượng của Paul Gauguin; và trở thành một trong những nghệ sĩ gây tranh cãi và nổi tiếng trong thế hệ các họa sĩ biểu hiện và biểu tượng mới. Munch đã có tên tuổi trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 20; trong đỉnh cao của phong trào Art Nouveau và tập trung đặc trưng vào sự cơ bản; tiến hóa và bí ẩn theo bản năng. Để phù hợp với các họa tiết này, nhưng di chuyển một cách dứt khoát khỏi các ứng dụng trang trí của họ, Munch nhìn nhận như thể đó là một cửa sổ không hoàn chỉnh, nếu không gây rối loạn tâm lý con người.

edvard munch bia

edvard munch 0

edvard munch 1

edvard munch 2

edvard munch 3

edvard munch 4

edvard munch 5

edvard munch 6

edvard munch 7

edvard munch 8

edvard munch 9

edvard munch 10

edvard munch 11

edvard munch 12

edvard munch 13

edvard munch 14

edvard munch 15

edvard munch 16

edvard munch 17

edvard munch 18

edvard munch 19

edvard munch 20

edvard munch 21

edvard munch 22

edvard munch 23

edvard munch 23b

edvard munch 25

>>> Danh họa Magritte

>>> Danh họa Brancusi

>>> Danh họa Calder

 

0976984729