Danh họa Cezanne

Những bức tranh đầu tiên ông lấy cảm hứng từ các vở kịch hay tiểu thuyết, ông vẽ những bi kịch của con người. Sự đau đớn, giết người, bắt cóc ám ảnh ông. Màu sắc tương phản mạnh mẽ. Những nét bút đậm các mảng màu được chát dày bằng những nhát bay trên mặt vải, Thần Hodes từ âm phủ hiện lên bắt cóc những cô giái xinh đẹp...Mỗi một bức tranh là một cau truyện trong đó vì vậy chúng ta cùng tìm hiểu những bức tranh dưới đây để hiểu hơn về danh họa Cezanne.

Danh họa Cezanne 1

Danh họa Cezanne 2

Danh họa Cezanne 3

Danh họa Cezanne 4

Danh họa Cezanne 5

Danh họa Cezanne 6

Danh họa Cezanne 7

Danh họa Cezanne 8

Danh họa Cezanne 9

Danh họa Cezanne 10

Danh họa Cezanne 11

Danh họa Cezanne 13

Danh họa Cezanne 14

Danh họa Cezanne 15

Danh họa Cezanne 16

Danh họa Cezanne 17

Danh họa Cezanne 18

Danh họa Cezanne 19

Danh họa Cezanne 20

Danh họa Cezanne 21

Danh họa Cezanne 22

Danh họa Cezanne 23

Danh họa Cezanne 24

Danh họa Cezanne  25

 

Danh họa Cezanne 26

Danh họa Cezanne 27

 

0976984729