Chân dung trên đĩa gốm của Hs Lê Cường

Chân dung trên đĩa gốm của Hs Lê Cường 1

Chân dung trên đĩa gốm của Hs Lê Cường 2

Chân dung trên đĩa gốm của Hs Lê Cường 3

Chân dung trên đĩa gốm của Hs Lê Cường 4

 

 

0976984729