Chân dung sưu tầm

So với tranh tĩnh vật thì tranh chân dung có lịch sử phát triển sớm hơn rất nhiều. Trong cả chiều dài phát triển của lịch sử, tranh chân dung nới chung được phát triển với đặc trưng tiêu biểu là ghi lại những nét đẹp ngoại hình của nhân vật, đôi lúc còn mạnh bạo ghi cả những nét xấu, sau đó mới chú ý dần đến cá tính và tính cách nhân vật.

Nghiên cứu các tranh chân dung để lại dấu ấn trong lịch sử mỹ thuật, điều dễ dàng nhận thấy là các họa sĩ rất quan tâm tới bố cục của tranh, quan tâm tới mối quan hệ giữa hình và nền, đến trang phục và hinh thể của người mẫu để tạo không gian, đồng thời chuyển tải ý tưởng về nội dung của tác phẩm. Không ái giống ai, mỗi người một vẻ đã tạo nên sắc thái đa dạng của bố cục và vì thế, tranh chân dung tránh được cảm giác nhàm chán, tẻ nhạt như người ta thường nghĩ.

chan dung 1

chan dung 2

chan dung 3

chan dung 4

chan dung 5

chan dung 6

chan dung 7

chan dung 8

chan dung 9

chan dung 10

chan dung 11

chan dung 12

chan dung 13

chan dung 14

chan dung 15

chan dung 16

chan dung 17

chan dung 18

chan dung 19

chan dung 20

chan dung 21

chan dung 22

chan dung 23

chan dung 24

0976984729