Toàn màn hình

Chân dung người nổi tiếng - p1

Việc dùng máy ảnh chụp một tấm hình quả thật là rất đơn giản, ai cũng có thể làm được, nhưng không vì vậy mà người ta bỏ qua hội hoạ. Một người hoạ sĩ cần mẫn, tỉ mỉ dùng những nét bút tái tạo, truyền lại cái thần của một ai đó là một quá trình đẹp và rất đáng khâm phục. Cùng chiêm ngưỡng các bức chân dung bằng chì màu, chì đen và bút bi được chia sẻ bởi Artistiqy. Sẽ được xem Demi Lovato, Kristen Stewart, Katy Perry, Ariana Grande, Taylor Swift... cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác.  

chan dung 1

chan dung 2

chan dung 3

chan dung 4

chan dung 5

chan dung 6

chan dung 7

chan dung 8

chan dung 9

chan dung 10

chan dung 11

chan dung 12

chan dung 13

chan dung 14

chan dung 15

chan dung 16

chan dung 17

chan dung 18

chan dung 19

chan dung 20

0976984729