Vẽ tĩnh vật

Do hình thái và tính chất của tĩnh vật là một hiện tượng thị giác phức tạp, đồng thời tĩnh vật còn là những vật thể mà chúng ta luôn tiếp xúc trong đời sống hàng ngày, nên nếu không có kỹ xảo biểu hiện vẽ tranh phong phú, bạn rất dễ mắc phải một trong bảy sai lầm sau đây:

1. Chủ thể quá nhỏ: Trên bề mặt bản vẽ, chủ thể chiếm một bộ phận rất nhỏ

2. Chủ thể  bình quân: Chủ thể không phân biệt rõ ràng, không gian chia cắt bằng nhau.

3. Chủ thể bị nghiêng lệch: Nghiêng lệch về bên trái hoặc bên phải, có cảm giác không ổn định trên bề mặt bản vẽ vật thực: vẽ tĩnh vật.

4. Chủ thể nằm ở giữa: Vật thể chỉ tụ hợp, không có bộ phận phân tán.

5. Chủ thể có trạng thái đầu nhẹ, chân nặng: Vật thể đặt ở vị trí quá cao hoặc quá thấp.

6. Chủ thể bị phân tán: Giữa hình thể bị phân tán, không tụ hợp trùng điệp.

7. Yếu tố trọng điểm: Trọng điểm đột xuất, vật thể chủ yếu đột xuất, có tụ có tán, có lớn có nhỏ. Trên bề mặt bản vẽ có sức cân bằng, hình thành một chỉnh thể có hiệu quả phong phú, hài hòa và thống nhất.

Cùng tham khảo các bước vẽ những đồ vật từ đơn giản đến mức độ khó hơn trong cuốn sách dưới đây

 

>>>>> Xem thêm đầy đủ tại đây

0976984729