Cách vẽ tay và chân người

chan 3

chan 28

Phần tay chân luôn là một trong những chi tiết khó nhất đối với những người mới học vẽ. Bàn tay, chân không chỉ cần đầy đủ khối mà hình dáng còn phải mềm mại, tự nhiên.

Vài điểm chú ý khi vẽ tay:

- Bắp tay hình quả trứng

- Cánh tay phần trên hình tròn, dẹt dần phía cổ tay

- Bàn tay chia đôi được phần mu bàn tay và phàn ngón tay

- Chia đôi phần ngón tay được các ngón tay còn lại ngắn dần đều.

tay 1

tay 2

tay 6

tay 8

tay 5

tay 10

tay 11

tay 12

tay 13

tay 14

tay 16

tay 17

tay 18

tay 20

tay 21

tay 22

tay 23

tay 24

tay 25

tay 27

tay 30

tay 31

Vài điểm chú ý khi vẽ chân

Chân có 3 phần:

- Lòng bàn chân chia 3 ra điểm tì và lòng chân

- Mu chân chia 3, khúc 1 cao, khúc 2 biến chuyển hình thang rồi mỏng dần. Khúc 3 là ngón cái

chan 29

 

chan 7

chan 19

chan 9

chan 15

chan 4

 

chan 26

 

0976984729