Kỹ thuật pha trộn màu và sơn- phần 1

     Một sự dẫn giải chính xác tựa đề cuốn sách này sẽ đòi hỏi việc trình bày riêng thông tin này như là có liên quan đến việc pha các màu, sơn và các mực in, nhưng việc có kỹ năng về việc pha trộn là một phương tiện duy nhất để đạt đến một mục đích, và mục đích đó là việc sử dụng các màu sắc có hiệu quả và thẩm mỹ. Để chọn lựa các nguyên tắc của khoa học về màu sắc, cốt để cho các sinh viên,các người học nghề, các thợ sơn công nhật, các thợ in, các nhà trang trí nội thất và các thợ sơn nhà giỏi có được một sự hiểu biết về việc sử dụng màu sắc tốt hơn, và để giảm thiểu việc trình bày những nguyên tắc này đến mức đơn giản nhất.

     Những nguyên tắc này là những mục tiêu nhắm tới trong việc soạn thảo cuốn sách này: Việc pha trộn và sơn của các thợ sơn, các nhà trang trí và những người khác khác liên quan một cách chặt chẽ đến cách sử dụng màu có hiệu quả và có thẩm mỹ. Vì thế, dường như điều cốt yếu là tất cả chủ đề tương tự này, bằng mọi cách có liên hệ đến việc hoàn thiện khiếu thẩm mỹ trong việc sử dụng màu, nếu là gián tiếp. Đó là mục đích của cuốn sách này. Những khó khăn trong việc biên soạn  này còn nhiều, kể từ khi chủ đề màu sắc được đề cập tới và có thể là thuộc về kỹ thuật và khoa học.

       Tuy nhiên, cuốn sách này phải được trình bày một cách đơn giản nếu muốn đóng góp một sự hiểu bết sáng tạo về cách sử dụng màu sắc cho những ai thường ngày làm trang trí,sơn và in ấn, không cho phép họ theo đuổi việc học lâu dài. Chúng tôi hy vọng rằng trong cuốn sách, việc dẫn giải đơn giản bộ sưu tập đầy hứng thú này sẽ đặt nền móng cho việc sử dụng màu sắc hay hơn và có nhãn thức nhiều hơn.

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn- phần 1

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn- phần 1 2

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn- phần 1 3

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn-4

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn- phần 1 5

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn- 6

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn- 7

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn- 8

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn- 9

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn- 10

Kỹ thuật pha trộn màu và sơn- 11

Mời các bạn tải về bài chi tiết tại đây

 

 

0976984729