Cách điệu và hòa sắc cho động vật

     Cách điệu là một trong những phương pháp tạo hình mà chủ yếu là nhằm xây dựng những tác phẩm trang trí, là phương pháp chuyển hóa những đối tượng (có thể là người, động vật, câu cỏ hoa lá đến phong cảnh, kiến trúc) từ những hình ảnh thực thành những mô típ trang trí dùng chủ yếu trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, làm cho nó có khả năng thể hiện được bằng chất liệu khác nhau và ăn nhập chung với không gian mà nó được ứng dụng.

     Những sưu tầm dưới đây là một số hình ảnh cách điệu động vật theo lối cách điệu bằng mảng. Xếp và ghép các mảng hình chồng lên nhau và hòa sắc theo hai lối: hòa sắc nóng, hòa sắc lạnh. 
 
     Cách điệu bằng mảng, những trường hợp mảng đạm nhạt trên đối tượng, hình bán diện của đối tượng hoặc do yêu cầu của mảng mang lại hiệu quả thẩm mỹ thú vị hơn thì người ta cách điệu hóa để đưa vào bố cục trang trí bẳng mảng. Đương nhiên muốn tạo thành những mô típ đẹp thì các họa sĩ phải khai thác cái đẹp ở khía cạnh này của sự vật. Nếu cái đẹp được tạo nên bởi các mảng dẹt phẳng thì đường viền tạo hình của mảng là hết sức quan trọng, thứ đến là các tỉ lệ giữa các mảng với nhau. Tính chất cứng, mềm được phối hợp trong bố cục đều là phương tiện tạo nên cái đẹp.
 

cach dieu va hoa sac dong vat 1

cach dieu va hoa sac dong vat 2

cach dieu va hoa sac dong vat 3

cach dieu va hoa sac dong vat 4

cach dieu va hoa sac dong vat 6

cach dieu va hoa sac dong vat 7

cach dieu va hoa sac dong vat 8

cach dieu va hoa sac dong vat 9

cach dieu va hoa sac dong vat 10

cach dieu va hoa sac dong vat 11

cach dieu va hoa sac dong vat 12

cach dieu va hoa sac dong vat 13

cach dieu va hoa sac dong vat 14

cach dieu va hoa sac dong vat 15

cach dieu va hoa sac dong vat 16

cach dieu va hoa sac dong vat 17

>>> Xem thêm...

0976984729