Các tôn giáo trên thế giới phần 1

 

 
Tôn giáo là gì? tôn giáo có liên quan đến gần như mọi lĩnh vực vì tôn giáo đề cập đến toàn bộ sự sống và cái chết của con người. Đã hàng ngàn năm, chúng ta luôn luôn tìm kiếm ys nghĩa cùng bản chất thực sự của con người và vũ trụ, do đó mà tôn giáo xuất hiện. Thậm chí ngay cả khoa học tự nhiên cũng nhuốm màu tôn giáo, chỉ khoảng 300 năm trở lại đây, tôn giáo và khoa học mới trở thành những con đường khám phá riêng biệt. ngày nay chúng ta thấy tôn giáo dưới hình thức một cộng đồng có chung những tập tục và niềm tin ( thường là tin vào Thượng đế hay Thánh thần) , cùng tụ tập trong một nhà riêng để thờ phượng hay trầm tư, kiểu sống khác người thường chúng ta. Hơn ba phần tư dân số thế giới co đạo dù rằng họ có hoặc không làm gì nhiều cho đạo của họ.
 
 

Các tôn giáo trên thế giới 1Các tôn giáo trên thế giới 2Các tôn giáo trên thế giới 3Các tôn giáo trên thế giới 4Các tôn giáo trên thế giới 5Các tôn giáo trên thế giới 6Các tôn giáo trên thế giới 7Các tôn giáo trên thế giới 8Các tôn giáo trên thế giới 9Các tôn giáo trên thế giới 10Các tôn giáo trên thế giới 11Các tôn giáo trên thế giới 12Các tôn giáo trên thế giới 13Các tôn giáo trên thế giới 14Các tôn giáo trên thế giới 15

Xem thêm chi tiết tại đây

0976984729