Bố cục đường diềm

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Trịnh Ngọc Lâm

(Bấm nút toàn màn hình để xem to hơn và không bị méo hình)

Bo cuc duong diem 1

 

Bo cuc duong diem 2

 

Bo cuc duong diem 3

 

Bo cuc duong diem 4

 

Bo cuc duong diem 5

 

Bo cuc duong diem 6

 

Bo cuc duong diem 7

 

Bo cuc duong diem 8

 

Bo cuc duong diem 9

 

Bo cuc duong diem 10

 

Bo cuc duong diem 11

 

Bo cuc duong diem 12

 

Bo cuc duong diem 13

 

Bo cuc duong diem 14

 

Bo cuc duong diem 15

 

Bo cuc duong diem 16

Tags:

0976984729