Biểu hiện chi tiết và hoàn cảnh
vẽ tranh bằng bút máy


Bộ phận chi tiết của kiến trúc đối với chúng ta mà nói cũng rất quan trọng, như: Cửa, cửa sổ, mái nhà, bức tường... Cho đến một số vật dụng trong nhà, đều có tác dụng giúp xử lý hoàn chỉnh chủ thể. Đương nhiên, chúng ta cũng không quá chú trọng những tình tiết nhỏ, vì vậy mà coi nhẹ diện mạo của toàn cảnh kiến trúc, sinh ra sai lầm vì nhỏ mất lớn.

Ngoài ra, cây cối, hoa cỏ xuất hiện trong bức tranh, cho dù đều là phối cảnh, nhưng lại có tác dụng trang trí, làm nổi bật chủ thể vật kiến trúc. Dưới sự phối hợp của chúng, làm cho kiến trúc sinh động tránh đi cảm giác khô khan, cứng nhắc, thể hiện sức sống mạnh mẽ, phong phú nhiều vẻ, tạo ra hiệu quả phong cảnh đẹp đẽ, thi vị. Nhưng khi vẽ các cảnh vật trang trí trong giới tự nhiên, phải tránh cho bức tranh rơi vào hiện tượng phụ át chính. Vì vậy, hiệu quả nhất phải là biểu hiện "vật kiến trúc có phong cảnh", không phải là "bức tranh phong cảnh có vật kiến trúc" (xem hình 47-hình 67).

but may 47
Hình 47

but may 48
Hình 48

but may 49
Hình 49

but may 50
Hình 50

but may 51
Hình 51

but may 52

but may 53
Hình 53

but may 54
Hình 54

but may 55
Hình 55

but may 56
Hình 56

but may 57
Hình 57

but may 58
Hình 58

but may 59
Hình 59

but may 60
Hình 60

but may 61
Hình 61

but may 62
Hình 62

but may 63
Hình 63

but may 64
Hình 64

but may 65
Hình 65

but may 66
Hình 66

but may 67
Hình 67

>>> Đường nét bút máy và kỹ thuật

>>> Nghệ thuật xử lý vẽ tranh bằng bút máy

0976984729