Danh mục

Bài thi BCM vào Viện ĐH Mở đạt điểm cao

Bài thi BCM vào Viện ĐH Mở đạt điểm cao

Phóng to
Thu nhỏ

 

>>>> Tìm hiểu về bố cục màu

Đây là những bài thi trang trí tuyển sinh đầu vào của Viện Đại Học Mở 

 

 

trang tri bai thi mo 1

trang tri bai thi mo 2

trang tri bai thi mo 3

trang tri bai thi mo 4

trang tri bai thi mo 5

trang tri bai thi mo 6

trang tri bai thi mo 7

trang tri bai thi mo 8

trang tri bai thi mo 9

trang tri bai thi mo 10

trang tri bai thi mo 11

trang tri bai thi mo 12

trang tri bai thi mo 13

trang tri bai thi mo 14

trang tri bai thi mo 15

trang tri bai thi mo 16

trang tri bai thi mo 17

trang tri bai thi mo 18

trang tri bai thi mo 19

trang tri bai thi mo 20

trang tri bai thi mo 21

trang tri bai thi mo 22

trang tri bai thi mo 23

trang tri bai thi mo 24

trang tri bai thi mo 25

trang tri bai thi mo 26

trang tri bai thi mo 27

trang tri bai thi mo 28

trang tri bai thi mo 29

 

 

Mời các bạn tải toàn bộ các bài thi tai đây

 

 

 

 

Show
Địa chỉ duy nhất: Số 2, ngách 5, TT Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, 360 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội - Tel: 0439 158 076, 0976 984 729