Bài tập Trang trí

Trung tâm mỹ thuật MS xin giới thiệu đến các bạn các bài tập trang trí của sinh viên trường MTCN, (thế hệ những năm 79, 80) được
thầy Trịnh Ngọc Lâm hướng dẫn và lưu trữ.

trang tri 1

trang tri 2

trang tri 3

trang tri 4

trang tri 5

trang tri 6

trang tri 7

trang tri 8

trang tri 9

trang tri 10

trang tri 11

trang tri 12

trang tri 13

trang tri 14

trang tri 15

trang tri 16

trang tri 17

trang tri 18

trang tri 20

trang tri 21

 

>>> Họa tiết trang trí

>>> Bố cục trang trí hình vuông sưu tầm

>>> Bố cục trang trí hình tròn sưu tầm

0976984729