Bài tập chuyển màu (sưu tầm)

Các chi tiết trang trí trong một bài bố cục màu được nhân bản và chuyển màu từ sắc nóng sang lạnh , màu nóng - hòa sắc nóng, màu lạnh - hòa sắc lạnh, màu nhã , màu trầm ...

chuyen mau 1

chuyen mau 2

chuyen mau 3

chuyen mau 4

chuyen mau 5

chuyen mau 6

chuyen mau 7

chuyen mau 8

chuyen mau 9

chuyen mau 10

chuyen mau 11

chuyen mau 12

chuyen mau 13

>>>>> Màu sắc và hình cơ bản

>>>>> Bố cục tự do

0976984729