Học vẽ - Màu ms

Đây là bài có thể coi là then chốt, là hiệu quả cuối cùng trong quá trình học vẽ, tức là có thể sáng tác tranh. Tranh bố cục là loại tổng hợp tất cả các thể loại đã học từ hình họa, trang trí đến định luật xa gần. Bố cục tranh và tranh bố cục là hai từ hoàn toàn không giống nhau . Tất cả các thể loại trong hội họa đều phải sử dụng phương pháp bố cục , kể cả trang trí . Bố cục nghĩa là sắp xếp mang tính nghệ thuật các hình thể trong khuôn hình nhất định.  Dưới đây là một số bài màu của Cặp màu của bạn Bùi thùy An học sinh  tại trung tâm mỹ thuật ms thực hành chúng tôi đã sưu tầm lại cho các bạn khóa mới và những bạn quan tâm đến lĩnh vực hội họa tìm hiểu và tham khảo thêm 

 

mau ms 1

mau ms 2

mau ms 3

mau ms 4

mau ms 5

mau ms 6

 

mau ms 8

mau ms 9

mau ms 10

mau ms 11

mau ms 12

mau ms 13

mau ms 14

mau ms 15

mau ms 16

mau ms 17

 

 

Mời các bạn tải về bài màu ms đầy đủ tại đây

 

 

0976984729