Bài hình họa người của sinh viên năm nhất ĐHMTCN

Đây là những bài hình họa tốt nhất của học sinh vừa thi đỗ vào trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp. Nhà trường yêu cầu các tân sinh viên vẽ lại bài thi đầu vào của kì thi đại học năm 2015.

ve hinh hoa nguoi 1

ve hinh hoa nguoi 2

ve hinh hoa nguoi 3

ve hinh hoa nguoi 4

ve hinh hoa nguoi 5

ve hinh hoa nguoi 6

 

ve hinh hoa nguoi 7

ve hinh hoa nguoi 8

ve hinh hoa nguoi 9

 

ve hinh hoa nguoi 10

ve hinh hoa nguoi 11

ve hinh hoa nguoi 12

ve hinh hoa nguoi 13

ve hinh hoa nguoi 14

ve hinh hoa nguoi 15

ve hinh hoa nguoi 16

ve hinh hoa nguoi 17

ve hinh hoa nguoi 18

ve hinh hoa nguoi 19

ve hinh hoa nguoi 20

ve hinh hoa nguoi 21

ve hinh hoa nguoi 22

ve hinh hoa nguoi 23

ve hinh hoa nguoi 24

 

0976984729